Menu

Privacy

Voor PentaPro is de bescherming van de privacy belangrijk en daarvoor zullen persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) verwerkt worden. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij toestemming is verkregen van de persoon waarop de gegevens betrekking hebben of wet- en regelgeving hiertoe verplichten.

PentaPro houdt zich het recht voor om wijzigingen in de privacy statement aan te brengen.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website