Menu

Duurzame Inzetbaarheid

Ook jouw bedrijf heeft baat bij gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom, duurzaam inzetbare medewerkers. Nu en in de toekomst. Hiermee kun je je organisatie laten excelleren.

Duurzame inzetbaarheid, een containerbegrip! Waar gaat dit over?

4 vlakken van DI

Zoveel organisaties moeten er wat mee. Duurzame inzetbaarheid staat bijvoorbeeld in de CAO. Vaak wordt het ingevuld met acties om verzuim naar beneden te brengen. Verzuim is volgens ons slechts een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Door duurzame inzetbaarheid integraal aan te pakken, leg je een brede basis neer om fitte en vitale medewerkers te hebben. En dat heeft een organisatie nodig om te bestaan en te excelleren.

Futloze en ongemotiveerde medewerkers zijn minder productief en staan op de nominatie om uit te vallen. Dit is onderzocht en bewezen.
Ga jezelf maar eens na. Hoe productief ben je als je grieperig bent?
Ook voor een organisatie geldt dit. Hoe productief zijn medewerkers als er onrust is, of als er geen goede sfeer hangt? Nog afgezien van slechte financiële resultaten.
Door aan duurzame inzetbaarheid te werken worden niet alle problemen opgelost, maar de ervaring leert dat wel duidelijk wordt wat de organisatie nodig heeft.
PentaPro zet door TNO gevalideerde tools in en gaan samen aan de slag om de doelen te bepalen en resultaten te behalen.
Hoe doen we dat?

Plan van Aanpak duurzame inzetbaarheid

Ons plan van aanpak is simpel en we doen het samen. Afhankelijk van de situatie in jouw organisatie kunnen stappen overgeslagen worden.
We werken op drie niveaus:

3 niveaus

Voor de organisatie gaan we als volgt te werk:

1. oriëntatiefase
2. bedrijfsscan
3. kerngroep/projectgroep samenstellen

Voor de leidinggevenden en medewerkers gebruiken we:

4. duurzame inzetbaarheidsindex
5. vitaliteitsmeting
6. leidinggevendenscan

Oriëntatiefase

We onderzoeken wat duurzame inzetbaarheid voor de organisatie betekent door vier vragen te stellen, namelijk:

a. Waarom duurzame inzetbaarheid? Welke aandachtpunten zijn er?
b. Waar wil je aan werken om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen?
c. Welke opbrengsten wil je met duurzame inzetbaarheid realiseren?
d. Wat heb je voor de opbrengst nodig?

Dit is voor medewerkers vaak een eerste keer om na te denken over duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van deze vragen geven inzicht in wat medewerkers belangrijk vinden. We zien dat leidinggevenden regelmatig anders over duurzame inzetbaarheid denken dan medewerkers. Zowel over de uitkomsten van de deelnemers als over de verschillen/overeenkomsten tussen medewerkers en leidinggevenden wordt aandacht besteed.

Wil je hier meer over weten? Bel 079-3417568 of mail naar marleen@pentapro.nl of vraag een gratis skypegesprek aan.

 

Bedrijfsscan

De bedrijfsscan is interessant om te zien wat er nu aan duurzame inzetbaarheid in de organisatie wordt gedaan en waar het nog beter en effectiever kan.

Het kan zomaar zijn dat de afdeling financiën duurzame inzetbaarheid heel anders ziet dan HRM of de OR. Door deze scan door verschillende afdelingen of functies in te laten vullen, kun je een gezamenlijk doel bepalen. Daarnaast geeft het inzicht in welke belang een afdeling/functie hecht aan duurzame inzetbaarheid. Samen kan bepaald worden op welke aspecten ingezet gaat worden als het om duurzame inzetbaarheid gaat.

Zie onderstaand een voorbeeld van een uitkomst waar groen de ideale mix is en rood, oranje en blauw verschillende afdelingen of functies zijn.

bedrijfsscan

Wil je hier meer over weten? Bel 079-3417568 of mail naar marleen@pentapro.nl of vraag een gratis skypegesprek aan.

 

Kerngroep/projectgroep samenstellen

Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt een kerngroep en een projectgroep samengesteld.
In de kerngroep zit in ieder geval iemand uit de organisatie met mandaat vanuit het management. Dit is ook de contactpersoon voor PentaPro om het duurzame inzetbaarheidstraject mee af te stemmen.
Eventueel wordt hier nog een medewerker van HR, Communicatie en ondersteuning aan toegevoegd.
De kerngroep bepaalt de richting van het duurzame inzetbaarheidstraject. In het traject spelen de ideeën en input van de medewerkers een grote rol.

Afhankelijk van het aantal medewerkers in de organisatie wordt ook een projectgroep samengesteld. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers meedoen op basis van vrijwilligheid. Medewerkers moeten het leuk vinden om met dit onderwerp bezig te zijn. De deelnemers in zo’n projectgroep zijn ook de ambassadeurs van duurzame inzetbaarheid. Iedereen die meedoet in dit speciale team, denkt mee en levert een bijdrage.
Je weet toch waar het woord TEAM voor staat?

 
 (samen bereikt iedereen meer)

Over het algemeen is duurzame inzetbaarheid niet de ‘core business’ van de organisatie en komt duurzame inzetbaarheid er bij naast de normale werkzaamheden. Om een duurzame inzetbaarheidstraject te starten, kunnen wij dit gedeeltelijk of volledig begeleiden. Het is toch een zorg minder als je hierbij de juiste hulp krijgt?

Wil je hier meer over weten? Bel 079-3417568 of mail naar marleen@pentapro.nl.

 

Duurzame InzetbaarheidsIndex (de zogenaamde DIX)

Duurzame producten zijn nodig, maar wie maken deze producten? De medewerkers!!
De medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie en daar moet je zuinig op zijn.
Wat beweegt de medewerker, wat heeft jouw medewerker nodig om fit en vitaal te blijven?

Wij steken in op vier thema’s, namelijk:

de 4 van de DIX 1. Gezondheid en energie
2. Kennis en vaardigheden
3. Motivatie en betrokkenheid
4. Werk-privé balans

 


Door middel van de DIX krijgen de deelnemers inzicht in hoe ervoor staan op deze vier thema’s. Dit is een persoonlijk document wat ze met niemand hoeven te delen. Ze worden ook digitaal aangemoedigd om eigen actieplannen te maken.

Organisaties met hoogopgeleide medewerkers zitten vaak op het thema vakkennis en vaardigheden en minder op de andere. Organisaties met veel laagopgeleid personeel zitten vaak op het thema motivatie en betrokkenheid. Bij ondernemers ligt meestal de druk op de Werk-privé balans.

Inzicht in de sterke en zwakke elementen van duurzame inzetbaarheid geeft een impuls om ermee aan de slag te gaan. Dit kan individueel maar ook met begeleiding of ondersteuning vanuit de organisatie.
Door de DIX in te zetten, wordt bewustwording van duurzame inzetbaarheid opgestart. En dit is het begin!

Wil je hier meer over weten? Bel 079-3417568 of mail naar marleen@pentapro.nl of vraag een gratis skypegesprek aan.